Provoz sociálních služeb byl v letech 2009 – 2022 finančně podpořen Libereckým krajem.

Tyto organizace a jednotlivci nás až do dnešního dne podpořili finančně:

Dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Rada vlády, město Frýdlant, Mikroregion Frýdlantsko, město Raspenava, obec Bulovka.

Evropský sociální fond:

Projekt IP1 (2009 – 2011), projekt IP5 (2015), projekt Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji (2017 – 2019).

Organizace:

Walmark, a. s., Translog spol. s r. o., Geosa spol. s r. o., Kontakt, Addat s. r. o., Jazykové a vzdělávací centrum Slunce, JABLOTRON Alarms a. s., Farní sbor ČCE v Jablonci nad Nisou, Římskokatolická farnost v Jablonci nad Nisou, oblastní sdružení ODS, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Česká pirátská strana, Českobratrská církev evangelická, LDS Charities Czech republic Office, Farní sbor ČCE Praha 6 Střešovice, Alkar s.r.o., Zámečnictví Pluhař, JYSK, Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, Člověk v tísni o.p.s., Zeus Capital člen skupiny P4L GROUP.

Nadace a nadační fondy:

Nadace EURONISA, Česká katolická charita – Tříkrálová sbírka, Nadace Tesco, Nadační fond Albert, charitativní sbírka Krabice od bot, Nadace Karel Komárek Family Foundation, Nadace JABLOTRON, Nadace rozvoje občanské společnosti.

Zahraniční dárci:

Evangelický sbor Frutigen (Švýcarsko), Brigitte Goschenhofer (Německo), Evangelický sbor s´Gravenzande (Holandsko), Diakonie Sachsen

Jednotlivci:

MUDr. Eva Vojtěchová, Michaela Albrechtová, MUDr. Irena Kreiselová, Ing. Jan Macek, Daniel Chalupecký, Jiřina Hešová, Petr Mach, Ing. Pavol Sajták, Ing. Milan Kout, Otakar Drahoňovský, MUDr. Josef Šíma, JUDr. Eva Šímová, Bc. Přemysl Polák, Ing. Petr Beitl, Ing. Jaroslav Vojtěch, Marcela Höferová, Miroslava Pekárková, Jiří Košut, Petra Zelenková, Karel Bareš, Ing. Dan Ramzer, Marta Binková, Ing. Monika Chalupecká, Walter Kořínek, Ondřej Trojan, Tomáš Koutecký, Štěpán Brodský, Martin Novák, Petr Kubát, Lucie Broukalová, RNDr. Jiří Čeřovský.

Účastníci třinácti benefičních koncertů pro Diakonii.

Účastníci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2017 v Jablonci nad Nisou.

Klub Cajk je provozován za finanční účasti Mikroregionu Frýdlantsko

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků