Tradiční benefiční koncerty pro Diakonii

Seznam uspořádaných koncertů pro středisko je opravdu bohatý a je to jen zásluhou hlavního organizátora. Tím je celá léta pan Antonín Fencka. Děkujeme!

V jednotlivých letech na koncertě vystoupili:

2007 JIZEROŠ

2008 DPS Fialenky, pěvecký sbor Církve bratrské z Liberce, pěvecký sbor Adventistů sedmého dne, kvarteto Bratrské jednoty baptistů CREDO, mládež Českobratrské církve evangelické OMG, hudební skupina církve Bratrské jednoty baptistů MAJÁK, chrámová schola Nejsvětějšího srdce Ježíšova, pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické, pěvecký sbor Huntířov a sólistka Dana Zahrádková

2009 Chrámový sbor od Sv. Antonína v Liberci – W. A. Mozart, Requiem a Laudate Dominum

2010 Hudební duo Církve adventistů sedmého dne, kvarteto Bratrské jednoty baptistů CREDO, hudební skupina Církve jednoty baptistů MAJÁK, pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické a sólistka Dana Zahrádková za klavírního doprovodu Romany Halamové.

2011 Chrámový sbor od sv. Antonína v Liberci a jeho hosté za doprovodu Borise Joneše a jabloneckého smyčcového orchestru – G. F. Händel, Mesiáš

2012 Iuventus, Gaude!

2013 Chrámová schola od Nejsvětějšího srdce Ježíšova a hudební skupina PRANIC Turnov

2014 Chrámový sbor od Sv. Antonína v Liberci – A. Dvořák, mše D dur a Te Deum

2015 Generace Gospel choir

2016 Chor zu St. Otmar – St. Gallen, Chrámový sbor od sv. Antonína a hosté

2017 Iuventus, Gaude!

2018 Izerína

2019 SPŠ Janáček

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků