Cílová skupina:

  1. rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy (užívání drog, dluhy, gamblerství,…)
  2. rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí (imigranti, kulturní minority, cizinci)
  3. rodiny s dítětem, jejichž sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
  4. rodiny s finančními problémy (rodiny v hmotné nouzi, zadluženost rodiny)
  5. rodiny žijící v sociálně vyloučených místech (nevyhovující bytové podmínky, nezaměstnanost, odlehlost místa pobytu)

 

Forma služby:

Služba je poskytována bezplatně, TERÉNNÍ formou v přirozeném prostředí uživatelů ve městě Jablonec nad Nisou a jeho ORP (města Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou a obce Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rádlo).

AMBULANTNÍ formou v prostorách služby 5. května 193/2, Jablonec nad Nisou.

 

Kapacita služby:

Maximální okamžitá kapacita: 4 rodiny v jeden okamžik.

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků