Poskytované služby SAS pro rodiny s dětmi

dle zákona 108/2006 sb.

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

To znamená konkrétně

(podrobný popis je v ostatní dokumentaci ke stažení)

1) pomoc při vyřizování dokladů

2) pomoc při hledání zaměstnání

3) ubytování

4) pomoc při vyřizování dávek

5) pomoc s rozpočtem rodiny + vhodným způsobem nakupování + osvojování si základů vaření

6) pomoc při řešení dluhů, exekucí

7) spolupráce s institucemi, lékaři, psychology, pediatry…

8) podpora rodičovských a sociálních dovedností + organizace času v rodině

9) pomoc při vzdělání dětí – mateřské školy, základní školy… + příprava do školy

10) ústavní péče, střediska výchovné péče

11) zprostředkování volnočasových aktivit

12) podpora s udržováním domácnosti

13) podpora s udržování čistoty v domácnosti

14) základní informace, možnost poradit se

15) předcházení rizikovému chování a znalost jeho důsledků

 


 

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků