současnost

Naše služba pracuje bez omezení, jako před obdobím PANDEMIE. Pouze se snažíme respektovat vládní opatření a do rodin docházíme s ochrannými prostředky. Rovněž dbáme na dezinfekci vlastních prostor a potřebné větrání, abychom tak zabránili šíření viru.

 

září 2020

V období „PODZIMNÍ PANDEMIE“ 2020 naše služba i nadále podporuje své uživatele.

Služba funguje jako doposud, pouze se snažíme omezit osobní kontakt na minimum. Tzn., že vyhodnocujeme, zda je nutné jít do osobního kontaktu s uživateli nebo je možné krizové situace řešit telefonicky.

V případě, že vyhodnotíme, že je nutný osobní kontakt, postupujeme dle nařízení vlády. Do rodin chodíme s ochrannými prostředky. Je-li to možné, setkáváme se s uživateli venku, abychom nebyli v uzavřených prostorách. Tím se snažíme zabránit šíření viru.

Vzhledem k dané situaci jsme z toho důvodu, že společné prostory sdílíme s pečovatelskou službou, která dochází do nejohroženější skupiny našich občanů, omezili ambulantní službu na minimum.

 

11.5.2020

Služba již funguje jako před obdobím pandemie.

Prakticky to znamená, že do rodin, se kterými máme uzavřenou smlouvu, již opět cca 1x týdně docházíme. Návštěvy probíhají vždy po vzájemné domluvě.

V případě potřeby nás mohou uživatelé, ale i zájemci o službu, vyhledat v prostorách ambulance a to v pondělí od 8:00 – 12:00 hod. nebo ve středu od 13:00 – 17:00 hod.

 

18.4.2020

Od tohoto data již pracujeme se svými uživateli alespoň bezkontaktní formou telefonicky. 

 

18.3.2020

Od tohoto data je, z důvodu PANDEMIE – COVID 19, naše služba, z nařízení vlády, pozastavena  a to v období od 18. 3. 2020 do 26. 4. 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Středisko poskytuje od dubna roku 2014 třetí sociální službu - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vznik nové služby navazuje na vydiskutovanou a popsanou potřebu v akčním plánu Komunitního plánu sociálních služeb města Jablonec nad Nisou.

Tato služba podporuje rodiny s dítětem/dětmi, kde v důsledku dopadů dlouhodobé obtížné sociální situace rodičů může nastat riziko ohrožení vývoje dětí.

Služba je poskytována bezplatně, terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na Jablonecku.
Ambulantní formou v prostorách služby na adrese 5. května 193/2, Jablonec nad Nisou.

 

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků