Kluby jsou zpět

1. června 2020

Jsme zpět!
Ne že bychom někam zmizeli, ale nouzový stav možnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Cajk ve Frýdlantu a Kruháč v Jablonci nad Nisou značně omezil. Nyní jsme zpět - v plné síle a asi i zdraví.

Kluby jsou zpět
1. června 2020 - Kluby jsou zpět

Pracovníci klubů pomáhali v období, kdy byly kluby nařízením vlády uzavřeny, zvládnout situaci personálně oslabené terénní pečovatelské službě. V období mezi 12.3.-17.5. 2020 jsme nicméně kontakt s uživateli nepřerušili zcela. Poradenské a další činnosti jsme provozovali na dálku prostřednictvím sociálních sítí a dalších vymožeností. Bylo-li to právě možné a legální, operovali jsme v terénu a všemožně se pokoušeli ulehčit uživatelům nastalou situaci - například se ve spolupráci s Člověkem v tísni podařilo opatřit pro část uživatelů z řad středoškoláků počítače, aby byli s to dostát požadavkům e-výuky.

Jak již bylo řečeno výše, provoz klubů se nyní vrací do původních kolejí. Platí obvyklá otevírací doba, pracovníci jsou zpět tam, kde mají být - tedy na klubu a v terénu.

Jedinou upomínkou na dosud běsnící globální pandemii zůstává několik nadstandardních hygienických opatření.

Platné od 25.5. do 12.6. 2020.

1) Počet osob na klubu je omezen na 5, a to včetně pracovníků. To je oproti běžné kapacitě služby, která činí 35 osob v jeden okamžik, podstatná změna. Abychom mohli poskytnout služby každému kdo je potřebuje, nepodporujeme setrvávání uživatelů na klubu potom, co byly zakázky naplněny. Volnočasové a rozvojové aktivity pro větší skupiny uživatelů přesunujeme na čerstvé ovzduší parků, ulic a venkovních sportovišť.
2) Je nutno dodržovat hygienické zásady. Roušky v uzavřených prostorách jsou samozřejmostí, každý příchozí musí použít dezinfekci rukou, dodržujeme minimální nařízené vzdálenosti mezi osobami v prostorách klubu.
3) Na klubu není dovoleno připravovat vlastní pokrmy. Kuchyňka zůstává uzavřena. (A je to tak možná dobře i z kulinářských důvodů :-))

Již minulý týden naznačil svým průběhem, že na nás uživatelé nezapomněli - jakmile jsme otevřeli, byli tu. Alespoň podstatná část z nich.

Pocítíte-li potřebu, přijďte i vy!

Podpořte naši práci

Naše středisko v číslech

Spravujeme 0 zařízení
Vloni jsme podpořili 0 potřebných osob
Denně nás navštěvuje 0 klientů
K dispozici je 0 pracovníků